Groep 1

Even voorstellen…

De juf van groep 1 is Juf Maranja Noteboom. Zij werkt alle dagen van de week. Juf Maranja wordt momenteel vervangen door juf Sylvia en juf Nesrin in groep maar is wel veelvuldig op school.

In groep 1  zitten kinderen van 4 tot 5 jaar. Het hele jaar door stromen er kinderen die net vier jaar zijn geworden in. We hebben het heel gezellig met elkaar! We spelen graag in de klas, buiten of in de gymzaal.

Elke dag doen we leerzame reken- en/of taallessen in de kring. Daarnaast spelen en werken we ook in de klas. Als het mooi weer is gaan we in de ochtend en in de middag buitenspelen. Gym doen we twee keer per week. Tevens krijgen de kinderen drama- en danslessen.

Ons klaslokaal is groot. We hebben een bouwhoek, een huishoek, een schrijfhoek, leeshoek, winkel, een rekenhoek en heel veel spellen in de kasten. Bovendien mogen de kinderen altijd lekker knutselen als ze dat graag willen.

Je verjaardag vieren is altijd spannend. In groep 1 vieren we de vijfde verjaardag waar U als ouders bij mogen zijn. Na het luid toezingen mag de jarige twee kinderen uitkiezen om de klassen rond gaan. Dat is feest!

Wat leren we in groep 1?

Alle lessen in de groepen 1 en 2 zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan een thema. Deze thema’s wisselen elk jaar. Zo komt er veel aanbod in twee jaar kleuteronderwijs.

Dit jaar komen de volgende thema’s aan bod: vriendjes, gezondheid, herfst,sinterklaas, kerst, water/ ijs, tijdmachine, lente, pasen, cijfers, letters, techniek, verkeer, landen/ vakantie.

We maken ook wel eens uitstapjes naar bv. de boerderij of de Groene Belevenis en we gaan één keer per twee jaar op schoolreisje.

Het leven als kleuter is nooit saai. Wat ons nu weer te wachten staat? We zullen zien!

Groep 2

Even voorstellen…

De juffen van groep 2 zijn Marsha Kooy( zij vervangt Ilse de Roo) en Sylvia Passier. Juf Marsha werkt momenteel het grootste deel van de week in groep 2, nu juf Sylvia juf Maranja vervangt in groep 1.

In groep 2 zitten kinderen van 5 tot 6 jaar. We hebben het heel fijn met elkaar! We spelen graag in de klas maar ook buiten. Ter voorbereiding op groep 3 doen we allerlei activiteiten met getallen en letters en hebben we schrijfles. We hebben ook een letterraam. De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de letter van het thema. Spelenderwijs leren we veel!

Elke dag doen we leerzame reken- en/of taallessen in de kring. Daarnaast spelen en werken we ook in de klas. Als het mooi weer is gaan we in de ochtend en in de middag buitenspelen. We hebben een mooi groot plein, waar we kunnen fietsen, klauteren, schommelen, in de zandbak spelen en nog veel meer. Gym doen we twee keer per week in onze speelzaal. Tevens krijgen de kinderen drama- en danslessen. Ook leren we al Engels!

Ons klaslokaal is groot. We hebben een bouwhoek, een huishoek, een schrijfhoek, leeshoek, winkel, een rekenhoek en heel veel spellen in de kasten. Twee keer per week starten we met de spellen uit de kasten, ouders mogen dan ook regelmatig samen met hun kind een spel doen.

Je verjaardag vieren is altijd spannend. In groep 2 vieren we de vijfde of zesde verjaardag waar u als ouders bij mag zijn. Na het luid zingen mag de jarige twee kinderen uitkiezen om de klassen mee rond gaan. Dat is feest!

Elke vrijdag mag één van de kinderen de logeerkikker mee naar huis nemen. Op maandag horen we dan wat kikker allemaal heeft meegemaakt. Iedereen komt natuurlijk aan de beurt om gezellig een weekend met kikker door te brengen.

Wat leren we in groep 2?

Alle lessen in de groepen 1 en 2 zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan een thema. Deze thema’s wisselen elk jaar. Zo komt er veel aanbod in twee jaar kleuteronderwijs.

Dit jaar komen de volgende thema’s aan bod: vriendjes, gezondheid, herfst,sinterklaas, kerst, water/ ijs, tijdmachine, lente, pasen, cijfers, letters, techniek, verkeer, landen/ vakantie.

We maken ook wel eens uitstapjes naar bv. de boerderij of de Groene Belevenis en we gaan één keer per twee jaar op schoolreisje.

Het leven als kleuter is nooit saai. Wat ons nu weer te wachten staat? We zullen zien!

Groep 3

Even voorstellen…

Madelon Nobels werkt op maandag in groep 3, Sanne Laseur werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagochtend en vrijdagochtend zijn juf Sanne en juf Madelon samen in de groep.

Groep 3 is het jaar waarin we onze eigen tafel krijgen, we zitten en werken in groepjes.

Ook zijn er elke week twee hulpen. De hulpen mogen voorop in de rij staan. Na schooltijd mogen de hulpen de juf een kwartiertje helpen om de klas netjes te maken.

Wat leren we in groep 3?

In groep 3 gaan we leren lezen, rekenen en schrijven!

Lezen: Er wordt gewerkt met de methode “Veilig Leren Lezen”. Deze methode bestaat uit 11 kernen en een afsluitende kern. Na iedere kern zullen de kinderen een oefenkampioen meekrijgen. Op de oefenkampioen staat wat de kinderen geleerd hebben. Ook krijgen de kinderen een oefenboekje mee, waar ze thuis in kunnen oefenen.

Rekenen: Ieder blok van rekenen duurt 6 weken. Wij sluiten een blok af met een rekentoets. Wij leren in groep 3 automatiseren van sommen t/m 10. Vlot rekenen t/m 20 en getal plaatsing op de getallenlijn t/m 50. Rekenen met een rekenrek. Meten, geldsommen en klokkijken.

Overige vakken: Schrijven, gym, drama, verkeer, muziek, handvaardigheid, taal, engels en sociaal emotionele vorming.

We beginnen rustig aan. Aan het eind van groep 3 zal je zien dat we al een hele hoop kunnen. Op het raam bij onze deur kunt u zien aan welke doelen we op dat moment werken.

Ook ga je in groep 3 naar de grote gymzaal de Korf om lekker te sporten. We gymmen elke dinsdag en vrijdag.

Groep 3 is een gezellig jaar!  

Groep 4

Even voorstellen…

Groep 4 heeft dit schooljaar 2 juffen: Babs de Kruif op maandag, dinsdag en vrijdag en Jeanny Maas op woensdag en donderdag. Om de drie weken werkt juf Babs op dinsdag aan haar ICT taken en is juf Jeanny in de groep.

In groep 4 gaat de lijn van Passend Onderwijs onverminderd verder. De aandacht voor ieder uniek kind staat voorop. Ieder kind krijgt de leerstof zoveel mogelijk op maat aangeboden. Hierbij kan het zijn dat een kind voor spelling een andere begeleidingsvorm krijgt dan voor bijvoorbeeld taal. Deze methode leidt ertoe dat ieder kind op het juiste niveau de leerstof aangeboden krijgt. 

Wat leren we in groep 4?

Kernwoord van het leerproces in groep 4 is “Automatiseren”. Voor rekenen gaan we de plus- en minsommen van 0 tot 100 en alle tafels oefenen. Bij taal/spelling besteden we veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat en het toepassen van de juiste spellingregels. Dus niet meer alleen zoals in groep 3 “schrijf zoals je het hoort”

Vlot en foutloos lezen zijn de belangrijkste doelen van het technisch lezen en ook met begrijpend lezen gaan we aan de gang. Tot slot vindt bij schrijven de uitbreiding plaats van het leren aan elkaar schrijven (groep 3) naar vlot & vloeiend aan elkaar schrijven met gebruik van hoofdletters.

Naast de “gewone” leervakken hebben we in groep 4 ruimschoots aandacht voor andere onderwerpen en bezigheden.

Via de Groene Belevenis behandelen we regelmatig leskisten en maken we excursies. Voor de kunstzinnige ontwikkeling gebruiken we onderdelen uit het programma van Kunst Centraal en Scholen in de Kunst. Ook nemen we deel aan programma’s van de bibliotheek

Gym: We gymmen elke dinsdag en vrijdag in sporthal de Korf.

Groep 5

Even voorstellen…

Groep 5 heeft dit schooljaar 2 juffen: Daniëlle Ras op maandag t/m donderdag en Maddy Laforrest op vrijdag.

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 maken we voor het eerst kennis met wereldoriëntatie. Dit zijn nieuwe vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Aan de hand van mooie verhalen, kaarten en boeken leren we meer over de wereld om ons heen. We werken regelmatig in de techniekhoek om bijvoorbeeld te leren hoe een ventilator werkt…

Verder doen we veel rekenen, taal en spelling. 
We leren hoe deelsommen werken en de spellingregels van de lange en de korte klank. Ook het klokkijken komt weer aan bod.
We lezen nog steeds veel in groep 5 om te oefenen maar ook voor ons plezier!

Knutselen vinden we erg leuk om te doen en gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in sporthal de Korf.

Groep 6

Even voorstellen…

Groep 6 heeft dit schooljaar 3 juffen. Maartje te Roller werkt op maandag en dinsdag en Marinke van Luyn werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Ten tijde van het zwangerschapsverlof van juf Maartje vervangt Rebecca Bos haar. Nu is juf Marinke met verlof en staat juf Rebecca de hele week voor de groep!

Wat leren we in groep 6?

In groep 6 doen we een hoop leuke en leerzame dingen. Je zit dan ‘echt’ in de bovenbouw!

Met rekenen leren we bijvoorbeeld cijferen en breuken. We gaan aan de slag met de persoonsvorm en het onderwerp. We maken ook een boekbespreking, een werkstuk en we geven een spreekbeurt. Natuurlijk hoort daar ook huiswerk bij. In het eerste half jaar krijg je dit 1 keer per week en in de tweede helft van het schooljaar is dit 2 keer.

Dit zijn een aantal leuke en nieuwe dingen die we altijd met veel plezier en inzet doen!

Natuurlijk gaan we ook aan de slag in de techniekhoek die we op school hebben. Gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in de nieuwe sporthal Buiningpark.

Een jaar vol met leerzame, plezierige en gezellige activiteiten!

Groep 7

Even voorstellen…

Bo Broekhuizen werkt de hele week in groep 7. Eens per drie weken wordt zij op donderdag vervangen door Bianca Scheuer.

Groep 7 is een intensief jaar. Er wordt hard gewerkt aan verdieping van de leerstof, inzicht en zelfstandig werken.

Wat leren we in groep 7?

De rekenmethode die we gebruiken is pittig en uitdagend. Deze methode kan gedifferentieerd ingezet worden, zodat ieder kind op eigen niveau kan werken. De rekenstof wordt abstracter en vraagt meer van het rekeninzicht. Breuken, procenten en kommagetallen komen vaak aan de orde. Ook wordt de kennis van het metriek stelsel flink uitgebreid.

Bij spelling ligt dit jaar de nadruk op de werkwoordspelling. Het foutloos schrijven van de persoonsvorm in verschillende tijden en het voltooid deelwoord staat centraal.

Verder besteden we veel aandacht aan begrijpend en informatief lezen, zinsontleding en creatief schrijven.

Bij geschiedenis, natuur en aardrijkskunde werken we een bepaalde periode aan één thema. Deze thema’s worden afgerond met een toets.

Twee keer per week wordt er huiswerk gegeven. Dit kan zowel leer- als maakwerk zijn. Ook maakt ieder kind een werkstuk, houdt een boekbespreking en geeft een PowerPoint presentatie.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Daarbij hoort natuurlijk de kerstmusical die groep 7 elk jaar instudeert en opvoert voor hun eigen ouders en alle kinderen van onze school.

In april is het schriftelijk verkeersexamen en in mei stappen we op de fiets om het praktijkexamen te doen.

Daarnaast zijn er verschillende educatieve uitstapjes. Zo hebben we dit jaar een excursie naar de Grebbelinie. Eens in de twee jaar gaan we op schoolreis.

Gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in sporthal Buiningpark. Kortom: een zeer vol, leerzaam en gezellig jaar!   

Groep 8

Even voorstellen…

Juf Bianca Scheuer werkt op maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Suzanne van den Brink werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

In groep 8 gebeurt er nogal wat, zo door het hele jaar. 
Het grote moment is natuurlijk afscheid nemen van de basisschool en de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.
Maar daarvoor gebeurt er wel het een en ander: we willen zo goed mogelijk aan een nieuwe fase beginnen. 

Wat leren we in groep 8?

Natuurlijk werken we heel hard aan de lees-, taal- en rekenvaardigheden. Het aanbod van de opdrachten past bij de mogelijkheden van de leerlingen. Lezen en vooral begrijpend lezen is erg belangrijk. Ook rekenopdrachten bevatten veel taal! Tijdens de taallessen komt spelling, zinsbouw, zinsontleding en verhaalopbouw heel vaak aan de orde.
Rekenen met onze rekenmethode ‘Alles Telt’ is pittig, uitdagend en heel gevarieerd.
Naast de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we met veel enthousiasme aan de creatieve kant. De kinderen maken de mooiste dingen!
En ja, huiswerk hoort erbij. Per week leren en/of maken we vier huiswerktaken. Gymmen doen we twee keer per week in de grote gymzaal bij Het Buiningpark.

In november bespreken de leerkrachten met de ouders het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
In januari/februari/maart zijn er de open dagen bij de Amersfoortse scholen voor het voortgezet onderwijs.
In maart wordt het definitieve advies doorgenomen en worden de leerlingen aangemeld via school voor het voorgezet onderwijs op de school van keuze.
In april is de eindcito.
In juni krijgen de ouders van het voortgezet onderwijs te horen of de leerling wordt geplaatst.

Schoolkamp! Daar maken we steeds iets geweldigs van. We gaan drie dagen naar Otterlo op een prachtige plek naast de Hoge Veluwe.

Aan het eind van het schooljaar presenteert de klas zich met de traditionele eindmusical. Altijd bijzonder en ook wat emotioneel.

En dan ………. de grote wereld in. Leuk en spannend!

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Hierbij de manier waarop de school de verwijzing regelt.

  • In groep 8 heeft u het eerste oudergesprek in september. Dit is bedoeld als kennismakingsgesprek. In principe hoeft de verwijzing dan nog niet aan de orde te komen, maar u kunt er wel naar vragen natuurlijk.
  • In november heeft u een gesprek met de leerkracht om elkaars opvattingen te horen en te overleggen welke schoolsoorten binnen de mogelijkheden vallen. Dit gesprek is in de meeste gevallen al richtinggevend. De school geeft een voorlopig advies.
  • In januari kunt u dan naar de scholenmarkt om eens te kijken wat verschillende scholen te bieden hebben. Er zijn op een later tijdstip ook open dagen, zodat u de scholen van binnen kunt zien en aldaar informatie kan krijgen.
  • In februari/maart is er een gesprek met de leerkracht waarbij ook uw kind aanwezig is. Tijdens dit gesprek wordt het definitieve advies gegeven en de aanmeldprocedure doorgesproken. Daarna kiest u samen met uw kind de school die past bij het advies.
  • U vult de aanmeldformulieren in van de desbetreffende school. De basisschool levert een onderwijskundig rapport.

De ervaring leert dat dit bovenstaand traject prima werkt en iedereen genoeg tijd geeft om een goede school te vinden. Het spreekt vanzelf dat de leerkracht van groep 8 ook over informatie beschikt uit de voorgaande jaren. Bij sommige leerlingen volgen wij een iets ander traject, maar als dat uw kind betreft wordt u natuurlijk tijdig op de hoogte gebracht.

Aanmelden

U overweegt om uw kind aan te melden bij OBS de Hobbit! Daar zijn wij blij mee! Om als leerling op een basisschool te mogen worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Voor het verkrijgen van uitgebreide informatie over de school kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag een afspraak maken met Elsa Mast.

Aanmelden geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier, dat u meekrijgt bij het eerste gesprek op school. Om alvast een beetje aan school te wennen mogen de kinderen in de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot aan hun eerste schooldag gedurende vijf wenmomenten (meestal ochtenden) kennis maken met de groep, de juf en de school. In overleg met de leerkracht worden deze data vastgelegd.

Bel voor een afspraak met Elsa Mast 033-4942131.