Groep 1/2

Even voorstellen…

De juffen van groep 1/2A zijn Ilse de Roo en Sylvia Passier. Van 1/2 B zijn dat juf Maranja Noteboom en Marsha Kooy.

De dagindeling in deze groepen heeft een vaste en duidelijk structuur, waarbinnen alle vakken die wettelijk vastgelegd zijn worden gegeven. De activiteiten die worden aangeboden zijn gegoten in het thema dat op dat moment actueel is en afgestemd op de kerndoelen die horen bij de leeftijd van de kinderen.

De kinderen starten in deze groep als ze 4 jaar zijn. Aangezien het een combinatiegroep is, doorlopen de kinderen deze periode op eigen tempo. Dit betekent dat de jongste kinderen ook mogen werken aan de kerndoelen die voor oudere kinderen bepaald zijn. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Wij enthousiasmeren en prikkelen de kinderen, maar forceren niets. Oudere kinderen profiteren ook van het aanbod als ze tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij leerstof die ze nog niet beheersen.

Om te kunnen differentiëren op de verschillende niveaus (cognitief, motorisch en sociaal/emotioneel), kunt u een helder klassenmanagement terug zien in de klas. Dit helpt ons om de kinderen op de verschillende niveaus te ondersteunen en om de kinderen zelfstandig hun wereld te laten ontdekken. Dit ziet u terug in bv de volgende werkvormen:

 • Leerstofaanbod in de grote kring.
  Alle kinderen doen mee.
  Differentiatie d.m.v. vraagstelling op de verschillende niveaus.
 • Leerstofaanbod in de kleine kring.
  Homogene groepen: kinderen op hetzelfde niveau profiteren van het aanbod dat op hun afgestemd is.
  Heterogene groepen: kinderen op verschillende niveau leren van elkaar.
 • Werken in een circuit dat wekelijks verschilt.
  De kinderen werken zelfstandig aan een opdracht die aansluit op het actuele thema.
  De juf ondersteunt 1 team (groepje), om te komen tot de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Coöperatief leren (ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan).
  Een manier van lesgeven die aansluit op de behoefte van kinderen om te praten, samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof.
 • Spelen/werken in verschillende hoeken.
  Interactie in de huishoek;
  Ruimtelijke oriëntatie opdoen in de bouwhoek;
  Creatieve oriëntatie en motorische vaardigheden leren aan de knutsel/tekentafel.
  Overige wisselende hoeken die aansluiten bij het thema dat op dat moment actueel is.

Bij ons staan de deuren altijd open. Voel u vrij om een afspraak te maken met Elsa Mast om in onze klassen te komen kijken. Wij vertellen graag over onze manier van werken.

Aanmelden

U overweegt om uw kind aan te melden bij OBS de Hobbit! Daar zijn wij blij mee! Om als leerling op een basisschool te mogen worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Voor het verkrijgen van uitgebreide informatie over de school kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag een afspraak maken met Elsa Mast.

Aanmelden geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier, dat u meekrijgt bij het eerste gesprek op school. Om alvast een beetje aan school te wennen mogen de kinderen in de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot aan hun eerste schooldag gedurende vijf wenmomenten (meestal ochtenden) kennis maken met de groep, de juf en de school. In overleg met de leerkracht worden deze data vastgelegd.

Bel voor een afspraak met Elsa Mast 033-4942131.