Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Natuurlijk is dat de verantwoordelijkheid van de directie en het bestuur, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. De aanwezigheid van een MR op school is geen vrijblijvende keuze, maar is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin is geregeld dat de MR recht heeft op informatie over het reilen en zeilen op school en voor specifieke onderwerpen een adviesrecht en een instemmingsrecht heeft.

Wat is de visie van onze MR?

 Naast de formele bevoegdheden van de MR vinden wij vooral de rol van sparringpartner belangrijk. Wij willen meedenken over de ontwikkelingen en de toekomst van de school en de directeur hierover adviseren. Natuurlijk streven we daarbij naar de beste oplossing voor de dagelijkse ‘bewoners’ van de Hobbit.

Hoewel de ouders in de MR in principe alle ouders vertegenwoordigen, vinden we een bredere ouderparticipatie belangrijk.

Wie zitten er in de MR van de Hobbit en hoe kunt u ons bereiken?

Petra Staal – ouder en voorzitter
Michel Frerichs – ouder  

Erik Brouwer – ouder

Sylvia Passier – teamlid en notulist
Madelon Nobels – teamlid
Daniëlle Ras – teamlid

De MR laat zich adviseren door Elsa Mast, directeur van de Hobbit. De MR is bereikbaar via het mailadres: mr@hobbitleusden.nl

De MR voor ouders.

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. 

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vijf jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

 Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Hobbit een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.