Even voorstellen…

Juf Bianca Scheuer werkt op maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Suzanne van den Brink werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

In groep 8 gebeurt er nogal wat, zo door het hele jaar. 
Het grote moment is natuurlijk afscheid nemen van de basisschool en de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.
Maar daarvoor gebeurt er wel het een en ander: we willen zo goed mogelijk aan een nieuwe fase beginnen. 

Wat leren we in groep 8?

Natuurlijk werken we heel hard aan de lees-, taal- en rekenvaardigheden. Het aanbod van de opdrachten past bij de mogelijkheden van de leerlingen. Lezen en vooral begrijpend lezen is erg belangrijk. Ook rekenopdrachten bevatten veel taal! Tijdens de taallessen komt spelling, zinsbouw, zinsontleding en verhaalopbouw heel vaak aan de orde.
Rekenen met onze rekenmethode ‘Alles Telt’ is pittig, uitdagend en heel gevarieerd.
Naast de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we met veel enthousiasme aan de creatieve kant. De kinderen maken de mooiste dingen!
En ja, huiswerk hoort erbij. Per week leren en/of maken we vier huiswerktaken. Gymmen doen we twee keer per week (dinsdag en vrijdag) in sporthal Buiningpark.

In november bespreken de leerkrachten met de ouders het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
In januari/februari/maart zijn er de open dagen bij de Amersfoortse scholen voor het voortgezet onderwijs.
In maart wordt het definitieve advies doorgenomen en worden de leerlingen aangemeld via school voor het voorgezet onderwijs op de school van keuze.
In april is de Centrale Eindtoets voor alle groepen 8 in het land. 
In juni krijgen de ouders van het voortgezet onderwijs te horen of de leerling wordt geplaatst.

Schoolkamp! Daar maken we steeds iets geweldigs van. We gaan drie dagen naar Otterlo op een prachtige plek naast de Hoge Veluwe.

Aan het eind van het schooljaar presenteert de klas zich met de traditionele eindmusical. Altijd bijzonder en ook wat emotioneel.

En dan ………. de grote wereld in. Leuk en spannend!

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Hierbij de manier waarop de school de verwijzing regelt.

  • In groep 8 heeft u het eerste oudergesprek in september. Dit is bedoeld als kennismakingsgesprek. In principe hoeft de verwijzing dan nog niet aan de orde te komen, maar u kunt er wel naar vragen natuurlijk.
  • In november heeft u een gesprek met de leerkracht om elkaars opvattingen te horen en te overleggen welke schoolsoorten binnen de mogelijkheden vallen. Dit gesprek is in de meeste gevallen al richtinggevend. De school geeft een voorlopig advies.
  • In januari kunt u dan naar de scholenmarkt om eens te kijken wat verschillende scholen te bieden hebben. Er zijn op een later tijdstip ook open dagen, zodat u de scholen van binnen kunt zien en aldaar informatie kan krijgen.
  • In februari/maart is er een gesprek met de leerkracht waarbij ook uw kind aanwezig is. Tijdens dit gesprek wordt het definitieve advies gegeven en de aanmeldprocedure doorgesproken. Daarna kiest u samen met uw kind de school die past bij het advies.
  • U vult de aanmeldformulieren in van de desbetreffende school. De basisschool levert een onderwijskundig rapport.

De ervaring leert dat dit bovenstaand traject prima werkt en iedereen genoeg tijd geeft om een goede school te vinden. Het spreekt vanzelf dat de leerkracht van groep 8 ook over informatie beschikt uit de voorgaande jaren. Bij sommige leerlingen volgen wij een iets ander traject, maar als dat uw kind betreft wordt u natuurlijk tijdig op de hoogte gebracht.