Even voorstellen…..

Juf Bo Broekhuizen werkt de hele week in groep 7. Eens per drie weken is zij op donderdag niet in de groep en wordt ze vervangen door juf Rebecca Bos het eerste halfjaar, en daarna door juf Bianca Scheuer.

Groep 7 is een intensief jaar. Er wordt hard gewerkt aan verdieping van de leerstof, inzicht en zelfstandig werken.

Wat leren we in groep 7?

De rekenmethode die we gebruiken is pittig en uitdagend. Deze methode kan gedifferentieerd ingezet worden, zodat ieder kind op eigen niveau kan werken. De rekenstof wordt abstracter en vraagt meer van het rekeninzicht. Breuken, procenten en kommagetallen komen vaak aan de orde. Ook wordt de kennis van het metriek stelsel flink uitgebreid.

Bij spelling ligt dit jaar de nadruk op de werkwoordspelling. Het foutloos schrijven van de persoonsvorm in verschillende tijden en het voltooid deelwoord staat centraal.

Verder besteden we veel aandacht aan begrijpend en informatief lezen, zinsontleding en creatief schrijven.

Bij geschiedenis, natuur en aardrijkskunde werken we een bepaalde periode aan één thema. Deze thema’s worden afgerond met een toets.

Twee keer per week wordt er huiswerk gegeven. Dit kan zowel leer- als maakwerk zijn. Ook maakt ieder kind een werkstuk, houdt een boekbespreking en geeft een PowerPoint presentatie.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Daarbij hoort natuurlijk de kerstmusical die groep 7 elk jaar instudeert en opvoert voor hun eigen ouders en alle kinderen van onze school.

In april is het schriftelijk verkeersexamen en in mei stappen we op de fiets om het praktijkexamen te doen.

Daarnaast zijn er verschillende educatieve uitstapjes. Zo hebben we dit jaar een excursie naar de Grebbelinie. Eens in de twee jaar gaan we op schoolreis.

Gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in sporthal Buiningpark.       Kortom: een zeer vol, leerzaam en gezellig jaar!