Even voorstellen…

Groep 4 heeft dit schooljaar 2 juffen. Juf Babs de Kruif (ma, di en vrij) en juf Jeanny Maas(woe en do). Om de drie weken werkt juf Babs op dinsdag aan haar ICT taken en is juf Jeanny in de klas.

In groep 4 gaat de lijn van Passend Onderwijs onverminderd verder. De aandacht voor ieder uniek kind staat voorop. Ieder kind krijgt de leerstof zoveel mogelijk op maat aangeboden. Hierbij kan het zijn dat een kind voor spelling een andere begeleidingsvorm krijgt dan voor bijvoorbeeld taal. Deze methode leidt ertoe dat ieder kind op het juiste niveau de leerstof aangeboden krijgt. 

Wat leren we in groep 4?


Kernwoord van het leerproces in groep 4 is “Automatiseren”. Voor rekenen gaan we de plus- en minsommen van 0 tot 100 en alle tafels oefenen. Bij taal/spelling besteden we veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat en het toepassen van de juiste spellingregels. Dus niet meer alleen zoals in groep 3 “schrijf zoals je het hoort”.
 

Vlot en foutloos lezen zijn de belangrijkste doelen van het technisch lezen en ook met begrijpend lezen gaan we aan de gang. Tot slot vindt bij schrijven de uitbreiding plaats van het leren aan elkaar schrijven (groep 3) naar vlot & vloeiend aan elkaar schrijven met gebruik van hoofdletters.

Naast de “gewone” leervakken hebben we in groep 4 ruimschoots aandacht voor andere onderwerpen en bezigheden.


Via de Groene Belevenis behandelen we regelmatig leskisten en maken we excursies. Voor de kunstzinnige ontwikkeling gebruiken we onderdelen uit het programma van Kunst Centraal en Scholen in de Kunst. Ook nemen we deel aan programma’s van de bibliotheek.
 

Gym: We gymmen elke dinsdag en vrijdag in Sporthal de Korf.