Graag stel ik mij eerst even voor. Mijn naam is Myet van Buuren en ik ben de moeder van Ronan (nu groep 3) en Bodi (nu groep 1). Ik ben sinds 2015 betrokken bij de Hobbit als klassenouder en nam plaats in de OR waarvan ik nu ook voorzitter ben.

De OR bestaat uit 7 ouders, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en een penningmeester. Bij de OR is ook een leerkracht betrokken, die bij de vergaderingen van de OR aanwezig is. Wij vergaderen om de 2 à 3 maanden en bespreken hierbij verschillende punten. Alle activiteiten die zijn geweest, nog komen en hoe we dit alles het beste vorm kunnen geven.  

Wij horen geregeld terug van ouders dat ze graag willen helpen bij activiteiten en de voorbereiding hiervan. We willen dan ook andere ouders de gelegenheid geven om te helpen. Want hoe leuk is het om mee te helpen bij een feestje van je kind en alle andere kinderen als je hier tijd voor hebt?

Wij zetten aan het begin van het schooljaar op papier welke activiteiten er dat jaar allemaal komen, bijvoorbeeld: de Sinterklaasviering, de avondvierdaagse, kerstviering enzovoort. Voor alle activiteiten zijn draaiboeken gemaakt, zodat iedereen makkelijk kan helpen en het wiel niet elk jaar opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 

Dit versturen we per mail met een inschrijflijst naar alle ouders en zo kan iedereen zich opgeven voor 1 of meerdere activiteiten om te helpen. Een lid van de OR zal de regie houden en ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering. Ook is er altijd een leerkracht bij betrokken. Alle hulp is welkom en nodig bij alle leuke dingen die de Hobbit organiseert. Ook opa’s en oma’s mogen helpen. 

Dus vind je het leuk en heb je tijd, geef je op via het ouderhulpformulier dat je krijgt aan het begin van het schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Myet van Buuren